Transporta sistēma Bieriņos

Publicēts 04.01.2010. sadaļa Fakti, Transports
  • Iesaki

No Rīgas attīstības plāna 2006. – 2018. gadam

Pēc savas apbūves rakstura Bieriņi ir izteikts savrupmāju rajons ar labi attīstītu ielu struktūru, kura turklāt ir pietiekoši labi savienota ar citām apkaimēm. Apkaimes Z daļu šķērso lielceļš – K.Ulmaņa gatve, bet Z-D virzienā iet Tēriņu iela, kurai pašreiz ir izteikts pilsētas maģistrāles raksturs un tā kalpo par galveno ievadu Rīgā no Mārupes puses.

Pašreiz par pilsētas nozīmes ielām var uzskatīt Cēres ielu / Graudu ielu, Liepājas ielu un Kantora ielu, pa kurām rīta un vakara stundās notiek intensīva tranzīta satiksme, kas ir kā pretstats šīs apkaimes potenciāli mierīgajam raksturam. Perspektīvā plānots, ka Bieriņos nebūs vairs nevienas pilsētas maģistrāles, bet par pilsētas ielām saglabāsies tikai Tēriņu / Ārlavas iela un Cēres / Graudu iela, tādējādi kopumā veicinot sakārtotākas transporta sistēmas veidošanos.

Apkaimes A malā atrodas Jelgavas dzelzceļa līnija un 2 vilcienu pieturas, kas teorētiski uzlabo saikņu iespējas šai apkaimei ar pilsētas centru pa dzelzceļu.

Vērtējot Bieriņu apkaimes sasniedzamību ar sabiedrisko transportu, jāsecina, ka tā kopumā ir adekvāta pašreizējai situācijai un pieprasījumam, lai gan varētu būt lietderīgi apsvērt šī sabiedriskā transporta nodrošinājuma uzlabošanu perspektīvā. Uz Bieriņu apkaimi vai caur to kursē 6 pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. No tiem 3 autobusu, 2 maršruta taksometru un 1 vilcienu maršruts. Kopumā ikdienā tādējādi caur Bieriņiem vienā virzienā kursē 217 sabiedriskā transporta reisi. 102 reisus izpilda autobusi, 91 reisu – maršruta taksometri un 24 reisus Rīgas-Jelgavas maršrutā kursējošie vilcieni. Neskaitot vienu maršruta taksometru maršrutu, pārējie sabiedriskā transporta maršruti savieno Bieriņus ar pilsētas centru, tādējādi nodrošinot saikni ar citām apkaimēm Daugavas labajā krastā.

Apkaimes ietvaros pastāv būtiskas atšķirības tās atsevišķu daļu nodrošinājumā ar sabiedrisko transportu. Vissliktākajā situācijā ir apkaimes DR daļa, ko dēvē arī par Ozolciemu, kā arī apkaimes ZR daļa gar K.Ulmaņa gatvi, kur ir ļoti vājš sabiedriskā transporta nodrošinājums un nereti attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai pārsniedz 500 m. Savukārt relatīvi labākā situācijā ir tās apkaimes daļas, kuras izvietotas gar Liepājas un Tēriņu / Ārlavas ielām, pa kurām norisinās galvenās sabiedriskā transporta plūsmas.

Bieriņu apkaimes ietvaros izvietotas 16 sabiedriskā transporta pieturas (vienā virzienā), un tādējādi vidēji uz katriem 25 ha apkaimē atrodas 0,94 pieturas. Tas ir vērtējams kā viduvējs rādītājs, taču jāņem vērā, ka šīs pieturvietas nav izvietotas vienmērīgi pa visu apkaimi un reisu intensitāte ir atšķirīga dažādos maršrutos, tāpēc sabiedriskā transporta sasniedzamība Bieriņos realitātē ir cieši saistīta ar konkrēto atrašanās vietu.

Dana Rihtere - par drošu Rīgu un tīru Latviju!