Par marupite.lv

Vairāki Mārupītes apkārtnē mītošie entuziasti vienojās izveidot marupite.lv, kur būtu iespēja apkaimes iedzīvotājiem un visiem, kam ir interese par Mārupītes apkārtni uzzināt par šīs – vislabākās Rīgas daļas kultūru, vēsturi, sadzīvi, notikumiem, iedzīvotājiem, atgadījumiem, pasākumiem un praktiskām lietām.

Visiem, kas dzīvo Mārupītes apkaimē ir līdzīgas problēmas – ūdensapgāde, kanalizācija, ceļu infrastruktūra, sabiedriskais transports, atkritumu savākšana, izglītība un drošība. Vienas un tās pašas iepirkšanās vietas, pakalpojumi un servisi. Taču dažkārt trūkst informācija par to kur un kas notiek, kas ir atgadījies un ko kopīgi varam darīt. Dažkārt ir visiem jānāk kopā un jāvāc paraksti tādejādi izsakot viedokli un nostāju. Dažkārt ir jārīko vides sakopšanas talkas, lai mūsu kopīgā dzīves telpa kļūtu labāka.

Mērķis ir vienot kaimiņus, lai padarītu katra rajona iedzīvotāja dzīves apstākļus labākus. Ir notikušas kaimiņu organizētas vides sakopšanas talkas, kuru laikā ir ne tikai savākti atkritumi, bet arī uzbūvēti gājēju tiltiņi pār upi, kokos izkārti putnu būrīši. Apkārtnes mākslinieki ir taisījuši atvērto durvju dienas savās darbnīcās. Regulāri notiek bērnu riteņbraukšanas sacensības. Taču mēs kopīgi varam vēl vairāk, vēl interesantāk, vēl skaistāk. Tieši tādēļ tiek aicināti visi brīvprātīgie, visi interesenti iesaistīties, nākt ar priekšlikumiem, iniciatīvām un ierosinājumiem.

Teritorija, kurā mēs vēlamies uzlabot dzīves apstākļus sev un citiem ir sekojoša – no divām pusēm tā ir ierobežota ar Mārupes pagasta robežu (Sīpeles iela un Upesgrīvas iela), K.Ulmaņa gatve un Rīgas – Jelgavas dzelzceļš. Rīgas kartē šīs vietas vēsturiski tiek dēvētas kā Bieriņi, Mārupe, Petriņciems un Ozolciems un visam rajonam pa vidu Mārupīte.