Likumdošana

Normatīvie akti Publisku pasākumu saskaņošana ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru (.doc) Veidlapa par Publisko pasākumu organizēšanu (.doc) Mārupītes detālplānojumi Teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi (.pdf) Paskaidrojuma raksts (.pdf) Nodokļi un kadastrālā vērtība Kadastrālās vērtības (.docx) Nekustamā īpašuma nodoklis (.docx) Par Latvijas valsts karoga izkāršanu Par Latvijas valsts karoga izkāršanu (.doc) Karoga izkāršanas dienas (.docx) Rīgas pašvaldības […]

Lapa 4 no 41234