2016. gada Mārupītes talkas dienas bērnu un jauniešu atklāto velokrosa sacensību nolikums

Publicēts 14.04.2016. sadaļa Aktualitātes, Notikumi
  • Iesaki

NOLIKUMS

I. Mērķis

Radīt iespēju saturīgā atpūtā pavadītai talkas dienas izskaņai pēc darba trases labiekārtošanā un Mārupītes parka sakopšanā.
Noskaidrot labākos dalībniekus.
II. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2016. gadā 23. aprīlī plkst 13.00 Velo trasē Mārupītes parkā, Amulas ielā 11, Rīgā
Reģistrācija un treniņbraucieni no plkst. 12.00 sacensību vietā.
III. Organizatori

Sacensības rīko talkas Mārupītes štābs. Galvenais tiesnesis – Aleksandrs Briedis.
IV. Dalībnieki

Sacensībās piedalās bērni un jaunieši – riteņbraucēji ar tehniskā kārtībā esošu inventāru. Dalībniekiem obligāta ķivere.
V. Programma

7.   Sacensības notiek attiecīgās riteņu klasēs:

o   bērnu 2-riteņi (16/18 collu)

o   mini MTB (20 collu ar ātrumiem)

o   BMX (20 collu bez ātrumiem)

o   MTB (24 collu)

o   MTB (26+ collu)

 

8. Lielāka dalībnieku skaita gadījumā riteņu klasēs var tikt izdalītas vecumgrupas.

9. Maza dalībnieku skaita gadījumā riteņu klases var tikt apvienotas (viens dalībnieks klasi neveido) .

10. Katrai grupai viens brauciens.

11. Kontrollaiks pēc līdera finiša – 8 minūtes.

 

VI.Vērtēšana

12. Vērtē kontrollaikā finišējušo dalībnieku rezultātus. Vietas nosaka pēc veikto apļu skaita un finišēšanas kārtības.

VII. Apbalvošana

13. 1.–3.vietu ieguvējus visās klasēs apbalvo ar diplomiem. Ja vienā klasē piedalās vismaz divas meitenes, viņas vērtē atsevišķi.

VIII. Pieteikumi

14. Pieteikumus pieņem sacensību dienā no plkst. 12.00. Pieteikumu pieņemšana beidzas    10 minūtes pirms katras riteņu klases starta.

15. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki saņem starta numuru.

16. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņu vecāki un dalībnieki paši.

 

IX. Informācija

 

17. Dalība sacensībās ir bez maksas.

 

A.Briedis,     29511925

bērnu 2-riteņi (16/18 collu)

Jaun. –    2010.g. un jaunāki;

vec. –      2008. – 2009.g.;

m/klase – 2007. un vec.

mini MTB (20 collu ar ātrumiem)

Jaun. –    2009.g. un jaunāki.;

vec.   –    2006. – 2008.g.;

m/kl. –     2005.g.un vec.

BMX (20 collu bez ātrumiem)

Jaun. –    2009.g. un jaunāki.;

vid. –       2006. – 2008.g.;

vec. –      2002. – 2005.g.;

m/kl. –     2001.g. un vec.

MTB (24 collu)

jaun. –      2006.g.un jaun.,

vec. –       2003. – 2005.g.;

m/kl.–      2002.g.un vec.

MTB (26+ collu)

Bērnu gr. – 2007.g. un jaun.;

jaun. –       2004. – 2006.g..;

vid. –          2001. – 2003.g.;

vec. –         1997. –  2000.g.;

m/kl. –       1996.g. un vec.

 

Viesturs Silenieks -