2017. gada talkas dienas bērnu un jauniešu atklāto velokrosa sacensību NOLIKUMS

Publicēts 16.04.2017. sadaļa Aktualitātes, Notikumi
 • Iesaki

 NOLIKUMS

 1. Mērķis
 2. Radīt iespēju saturīgā atpūtā pavadītai talkas dienas izskaņai pēc darba trases labiekārtošanā un Mārupītes parka sakopšanā.
 3. Noskaidrot labākos dalībniekus.
 1. Laiks un vieta
 2. Sacensības notiek 2017. gadā 22. aprīlī plkst 13.00 Velo trasē Mārupītes parkā, Amulas ielā 11, Rīgā
 3. Reģistrācija un treniņbraucieni no plkst. 12.00 sacensību vietā.

III. Organizatori

 1. Sacensības rīko talkas Mārupītes štābs. Galvenais tiesnesis – Aleksandrs Briedis.
 1. Dalībnieki
 2. Sacensībās piedalās bērni un jaunieši – riteņbraucēji ar tehniskā kārtībā esošu inventāru. Dalībniekiem obligāta ķivere.
 1. Programma
 2. Sacensības notiek attiecīgās riteņu klasēs:

o bērnu 2-riteņi (16/18 collu)

o mini MTB (20 collu ar ātrumiem)

o BMX (20 collu bez ātrumiem)

o MTB (24 collu)

o MTB (26+ collu)

o velostafete (2 dalībnieku komandām)

 1. Lielāka dalībnieku skaita gadījumā riteņu klasēs var tikt izdalītas vecumgrupas.
 2. Maza dalībnieku skaita gadījumā riteņu klases var tikt apvienotas (viens dalībnieks klasi neveido) .
 3. Katrai grupai viens brauciens.
 4. Kontrollaiks pēc līdera finiša – 8 minūtes.

VI.Vērtēšana

 1. Vērtē kontrollaikā finišējušo dalībnieku rezultātus. Vietas nosaka pēc veikto apļu skaita un finišēšanas kārtības.

VII. Apbalvošana

 1. 1.–3.vietu ieguvējus visās klasēs apbalvo ar diplomiem. Ja vienā klasē piedalās vismaz divas meitenes, viņas vērtē atsevišķi.

VIII. Pieteikumi

 1. Pieteikumus pieņem sacensību dienā no plkst. 12.00. Pieteikumu pieņemšana beidzas 10 minūtes pirms katras riteņu klases starta.
 2. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki saņem starta numuru.
 3. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņu vecāki un dalībnieki paši.
 4. Informācija
 5. Dalība sacensībās ir bez maksas.

A.Briedis, 29511925

bērnu 2-riteņi (16/18 collu) *

Jaun. – 2012.g. un jaunāki;

vec. – 2010. – 2011.g.;

m/klase – 2009. un vec.

mini MTB (20 collu ar ātrumiem)*

Jaun. – 2011.g. un jaunāki.;

vec. – 2008. – 2010.g.;

m/kl. – 2007.g.un vec.

Viesturs Silenieks -